کاریکلماتو ر - درجه یک
کاریکلماتو ر

کاریکلماتور نامی است که احمد شاملو بر نوشته‌های پرویز شاپور گذاشت. این کلمه ابتدا در سال ۱۳۴۷ در مجله خوشه به سردبیری شاملو به کاربرده شد و حاصل پیوند «کاریکاتور» و «کلمه» است. به نظر شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌است.   

 

 نمونه‌هایی از کاریکلماتورهای پرویز شاپور

 

 

 • وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد،ماهی‌ها صلوات فرستادند.
 • اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم،قفسی به بزرگی آسمان میسازم.
 • به عقیده گیوتین،سر آدم زیادی است.
 • به یاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد.
 • قلبم پرجمعیت ترین شهر دنیاست.
 • به نگاهم خوش آمدی.
 • قطرهٔ باران، اقیانوس کوچکی است.
 • هر درخت پیر، صندلی جوانی میتواند باشد.
 • برای اینکه پشه‌ها کاملاً نا امید نشوند، دستم را از پشه بند بیرون می‌گزارم.
 • گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندهٔ محبوس است.
 • روی همرفته زن و شوهر مهربانی هستند!
 • غم، کلکسیون خندهام را به سرقت برد.
 • بلبل مرتاض، روی گل خاردار مینشیند!
 • انجمن‌های وب‌زیست - لینک باکس تمام اتوماتیک وب‌زیست - فروشگاه - سیستم چت و گفتگو