اس ام اس برای کسی که دلتو شکسته - درجه یک
اس ام اس برای کسی که دلتو شکسته

اس ام اس برای کسی که دلتو شکسته 

هرگز گمان مبر ز خیال تو غافلم ، گر مانده ام خموش ، خدا داند و دلم    

***  


دوستان عاشق شدن کار دل است
 دل چو دادی ، پس گرفتن مشکل

تا توانی با رفیقان همرنگ باش
باش یا مزن لاف رفیقی یا حقیقت مرد

***  

شکستن یک دل مگه چقدر قدرت می خواد که فکر کردی اون که قویتره تو هستی  

***  

می روم از رفتن من شاد باش

از عذاب دیدنم آزاد باش

گرچه تو تنهاتر از من میروی

آرزو دارم ولی عاشق شوی

آرزو دارم بفهمی درد را

  تلخی برخوردهای سرد را

***  

دلمو شکستی اما تو اشتباه کردی

قسم به اون خدامون خیلی گناه کردی  

***  

وقتی دل تنها کالائیست که خدا شکسته آن را میخرد ، پس چرا من

به دست کسی که دلم را شکسته بوسه نزنم . . . ؟

***  

باید تو رو پیدا کنم شاید هنوز هم دیر نیست

 تو ساده دل کندی ولی, تقدیر بی تقصیر نیست   

***  

دل ما که شکست  کسی صدایش نشنید اری دل مرد بی صدا می شکند      

                

                         

انجمن‌های وب‌زیست - لینک باکس تمام اتوماتیک وب‌زیست - فروشگاه - سیستم چت و گفتگو